IV.Chữa cháy, Cứu nạn

 TT
 Nội dung đối chiếu
 Thiết kế  Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn  Kết luận
 1  2  3  4  5  6
 1  Đường giao thông bên ngoài dự án      + Chiều rộng thông thủy: Ghi cụ thể là bao nhiêu mét 
+ Chiều cao thông thủy: Không giới hạn. 
 Đường giao thông phục vụ chữa cháy phải đảm bảo:+ Chiều rộng thông thủy: ≥ 3,5m.
+ Chiều cao thông thủy: ≥4,25m.
5.2
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
     Ghi cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể  - Đường cụt dùng cho một làn xe không được dài quá 150 m, cuối đường phải có bãi quay xe theo các quy định trong 5.3. Nếu dài quá 100 m phải có chỗ tránh xe với kích thước theo quy định ở 5.4;
 5.2
QCVN 06:2010/BXD
 
     Ghi cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể  Thiết kế bãi quay xe phải tuân theo một trong các quy định sau:- Hình tam giác đều có cạnh không nhỏ hơn 7 m, một đỉnh nằm ở đường cụt, hai đỉnh nằm cân đối ở hai bên đường;
- Hình vuông có cạnh không nhỏ hơn 12 m;
- Hình tròn, đường kính không nhỏ hơn 10 m;
- Hình chữ nhật vuông góc với đường cụt, cân đối về hai phía của đường, có kích thước không nhỏ hơn 5 m x 20 m.
5.3
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
     Ghi cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể  Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế đoạn mở rộng tối thiểu 7 m dài 8 m để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh nhau dễ dàng.
5.4
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
 2 Đường giao thông bên trong dự án:         
   Đường cho xe chữa cháy  Đường giao thông phục vụ chữa cháy phải đảm bảo:+ Chiều rộng thông thủy: Ghi cụ thể là bao nhiêu mét.
+ Chiều cao thông thủy: Không giới hạn.
 Đường giao thông phục vụ chữa cháy phải đảm bảo:+ Chiều rộng thông thủy: ≥ 3,5m.
+ Chiều cao thông thủy: ≥4,25m
QCVN 06:2010/BXD  Đạt
   Tải trọng mặt đường giao thông cho xe chữa cháy  Phần diện tích đường giao thông phía trên tầng hầm, bể nước ngầm: Đảm bảo tải trọng cho xe thang, xe chữa cháy có tải trọng lớn triển khai hoạt động.  Mặt đường phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nơi xây dựng công trình; 5.2
06:2010/BXD 
 Đạt
   Khả năng tiếp cận của xe chữa cháy, xe thang, xe cần nâng đối với công trình và các căn phòng ở tầng trên  Ghi cụ thể  Phải đảm bảo đường cho các xe chữa cháy tiếp cận đến các nhà ở và công trình công cộng, đường và bãi đỗ cho xe thang hoặc xe có cần nâng để có thể tiếp cận đến từng căn hộ hoặc gian phòng trên các tầng cao.
 5.5
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
   Khoảng cách từ mép đường đến tường nhà  Ghi cụ thể  - Khoảng cách từ mép đường xe chạy đến tường nhà cho phép từ 5 m đến 8 m đối với các nhà cao đến 10 tầng, và từ 8 m đến 10 m đối với các nhà cao trên 10 tầng. Trong các vùng có khoảng cách này không cho phép bố trí tường ngăn, đường dây tải điện trên không và trồng cây cao thành hàng.

- Dọc theo các mặt ngoài nhà nơi không có lối vào, cho phép bố trí các khoảng đất có chiều rộng tối thiểu 6 m và chiều dài tối thiểu 12 m dùng đậu xe chữa cháy có kể tới tải trọng cho phép của chúng trên lớp áo và đất nền
 5.5
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
 3  Khoảng cách từ nơi đỗ xe tới họng tiếp nước vào nhà        Khoảng cách từ nơi đỗ xe chữa cháy tới họng tiếp nước vào nhà không được lớn hơn 18 m.
 5.2
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
 4  Lối ra mái  Ghi rõ số lượng lối ra mái  Đối với các nhà có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 10 m tính đến diềm mái hoặc mép trên của tường ngoài (tường chắn) phải có các lối ra mái trực tiếp từ các buồng thang bộ hoặc đi qua tầng áp mái.
5.7
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
   Số lượng lối ra mái.  Ghi rõ số lượng, diện tích mái  Số lượng lối ra mái và việc bố trí chúng phải dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng và các kích thước của ngôi nhà, nhưng không được ít hơn một lối ra:- Cho mỗi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 100 m chiều dài của nhà có tầng áp mái;
- Cho mỗi diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 m2 mái của nhà không có tầng áp mái thuộc các nhóm F 1, F 2, F 3 và F 4;
5.7
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
   Đối với nhà có tầng áp mái   - Trong các tầng áp mái của nhà, trừ các nhà nhóm F 1.4, phải có các lối ra mái qua các thang cố định và các cửa đi, cửa nắp hoặc cửa sổ có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 m.

- Các lối ra mái hoặc ra tầng áp mái từ các buồng thang bộ phải được bố trí theo các bản thang có các chiếu thang ở trước lối ra, qua các cửa ngăn cháy loại 2 kích thước không nhỏ hơn 0,75 m x 1,5 m.

- Các bản thang và chiếu thang nói trên có thể được làm bằng thép nhưng phải có độ dốc (góc nghiêng) không lớn hơn 2 : 1 (63,5o) và chiều rộng không nhỏ hơn 0,7 m.
5.8
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
 5  Khe hở giữa tay vịn lan can  380 mm.  ≥ 100mm
5.13
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
 6  Thang máy chữa cháy        
   Yêu cầu    - Trong mỗi khoang cháy của các nhà có chiều cao lớn hơn 28 m (trừ nhà nhóm F 1.3) phải bố trí các thang máy đáp ứng yêu cầu để vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy.
- Trong các gara ô-tô ngầm có trên hai tầng hầm, trong mỗi khoang cháy phải bố trí ít nhất một thang máy làm việc ở chế độ “chuyên chở lực lượng chữa cháy” phù hợp với yêu cầu của QCVN 06:2010/BXD.
QCVN 06:2010/BXD 
 2.2.1.20
QCVN 13:2018/BXD
 Đạt 
   Ngăn cháy - Khoang cháy độc lập thiết kế khoang đệm có vách ngăn cháy   1 khoang cháy độc lập có bậc chịu lửa bậc 1 (2 giờ)
2.5
Công văn số 417/PCCC&CNCH-P3 ngày 19/4/2010 của C66 - Bộ
Công an
 Đạt 
   Phòng đệm  Lối vào qua phòng đệm ngăn cháy với 2 lần cửa chống cháy tự động đóng kín  Lối vào phải qua phòng đệm ngăn cháy với 2 lần cửa chống cháy tự động đóng kín
 2.5
Công văn số 417/PCCC&CNCH-P3 ngày 19/4/2010 của C66 - Bộ
Công an
 Đạt
   Họng khô cho lực lượng chữa cháy  Có thiết kế trong phòng đệm thang máy chữa cháy.  Phải có trong phòng đệm
 2.5
Công văn số 621 CVDA/CSPCCC(TH) ngày 17/9/2010 của C66 - Bộ
Công an
 Đạt
   Thông tin liên lạc  Có điện thoại liên lạc với phòng trực điều khiển chống cháy  Có điện thoại liên lạc với phòng trực điều khiển chống cháy
 2.5
Công  văn số 621 CVDA/CSPCCC(TH) ngày 17/9/2010 của C66-Bộ Công an
 Đạt
   Vật liệu trong cabin  Vật liệu không cháy  Vật liệu không cháy
 5.6
Báo cáo sơ kết số 2087/BC-C66-P3 ngày 28/12/2012
 Đạt
   Lối ra ngoài của thang  Tại tầng 1 thang máy chữa cháy có cửa thông thẳng ra ngoài nhà trực tiếp với độ dài không quá 30m, có nút bấm dành riêng cho lực lượng chữa cháy thao tác sử dụng  Tại tầng 1 (trệt) thang máy chữa cháy phải có cửa thông thẳng ra ngoài nhà hoặc qua lối đi với độ dài không quá 30m để thông thẳng ra ngoài nhà và phải có nút bấm dành riêng cho lực lượng chữa cháy thao tác sử dụng
 5.6
Báo cáo sơ kết số 2087/BC-C66-P3 ngày 28/12/2012
 Đạt
   Hệ thống điện cấp cho thang máy và chiếu sáng  Đấu nối với 2 nguồn điện chính và phụ với đường cáp chống cháy  Đấu nối với 2 nguồn điện chính và phụ với đường cáp chống cháy
 2.5
Công  văn số 417/PCCC&CNCH-P3 ngày 19/4/2010 của C66-BCA
 Đạt
   Kích thước  1,1m, chiều sâu không nhỏ hơn 2,1m, tải trọng > 630kg  Chiều rộng không nhỏ hơn 1,1m, chiều sâu không nhỏ hơn 1,4m, tải trọng không nhỏ hơn 630kg
 5.2.2
TCVN 6396-72:2010
 Đạt
   Chiều rộng lối vào cabin  0,9m  Không nhỏ hơn 0,8m
 5.2.2
TCVN 6396-72:2010
 Đạt
   Giải pháp ngăn nước vào thang máy chữa cháy (trong trường hợp chữa cháy tại các tầng bằng nước)  Có   Phải có
 5.3.4
TCVN 6396-72:2010
 Đạt
   Cửa sập khẩn cấp  Có 1 cửa sập khẩn cấp trên nóc cabin  Phải có 1 cửa sập khẩn cấp trên nóc cabin
 5..4.1
TCVN 6396-72:2010
 Đạt
   Kích thước cửa sập  > 0,5mx0,7m
(>0,4mx0,5m đối với thang 630kg)
 > 0,5mx0,7m (> 0,4mx0,5m đối với thang 630kg)    
 5.4.1
TCVN 6396-72:2010
 Đạt
   Phương tiện giải cứu bên ngoài  Có tại tại các điểm kẹp an toàn ở lân cận mỗi tầng dừng  Phải có tại tại các điểm kẹp an toàn ở lân cận mỗi tầng dừng (phải tiếp cận được nóc cabin)
 5.4.3
TCVN 6396-72:2010
 Đạt
   Tự giải cứu bên trong  Có lối tiếp cận để mở cửa thoát hiểm từ bên trong cabin  Có lối tiếp cận để mở cửa thoát hiểm từ bên trong cabin
 5.4.4
TCVN 6396-72:2010
 Đạt
   Tốc độ thang máy  <60 giây  Đi tới tầng cao nhất phục vụ chữa cháy trong thời gian <60s (tính từ sau khi đóng các cửa của thang máy)
 5.2.4
TCVN 6396-72:2010
 Đạt
 7  Phòng trực điều khiển chống cháy:   Ghi rõ cụ thểLưu ý: Phải có
− Có lắp đặt các thiết bị thông tin và đầu mối của hệ thống báo cháy liên hệ với tất cả các khu vực của ngôi nhà;

− Có bảng theo dõi điều khiển các thiết bị chữa cháy, thiết bị khống chế khói và có sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà
 - Các nhà cao trên 10 tầng, các nhà công cộng tập trung đông người, gara, nhà sản xuất, kho có diện tích trên 18.000m2:
* Phòng trực điều khiển chống cháy phải:
− Có diện tích đủ để bố trí các thiết bị theo yêu cầu phòng chống cháy của nhà nhưng không nhỏ hơn 6 m2;

− Có hai lối ra vào: một lối thông với không gian trống ngoài nhà và một lối thông với hành lang chính để thoát nạn;

− Được ngăn cách với các phần khác của nhà bằng các bộ phận ngăn cháy loại 1;

− Có lắp đặt các thiết bị thông tin và đầu mối của hệ thống báo cháy liên hệ với tất cả các khu vực của ngôi nhà;

− Có bảng theo dõi điều khiển các thiết bị chữa cháy, thiết bị khống chế khói và có sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà
 5.18
QCVN 06:2010/BXD
 Đạt
           
  Thông tin chi tiết
Tên file:
IV.Chữa cháy, Cứu nạn
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Bảng đối chiếu
Gửi lên:
27/10/2020 03:43
Cập nhật:
27/10/2020 03:43
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
552
Tải về:
18
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Quan hệ đối tác

- Một số hình ảnh tham gia hội thảo NFPA 2005 tại Las Vegas, Nevada, USA - Tham gia triển lãm hội thảo Ngành PCCC và M&E 2011 tại Long Beach California, USA &nbsp;+ Xem ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về thiendang.net

Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay13,717
  • Tháng hiện tại247,210
  • Tổng lượt truy cập24,493,225
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi